Source: https://nrev.jp/2020/05/18/and-the-breadcrumbs-spoke/

There are many resources to be a data scientist. Generally, for certification, many people decide to learn from courses or course bundles from MOOC platforms like Udemy, Coursera, Udacity etc. Also, some people decide to learn data science at master programs at a university. Many of these programs are paid and also have a standard syllabus. Some of these programs, may also be helpful.

Here, I try to collect some full (and tutorial length) courses from Youtube in a systematic way to build a comprehensive end to end data science syllabus. All of them are free. There are no certifications…


2018 yılı, 2017 yılı gibi yapay zekayı çokça tartışacağımız, birçok yeni örneğini göreceğimiz bir yıl olacağa benziyor. 2000 yılından bu yana yapay zeka temalı filmlerin sayısı artsa da, filmlerin başlangıcı, modern bilim hakkında hayaller kurmaya başladığımız ve kurgular yaptığımız tarihler, 1920’li yıllara uzanıyor. Biz de, bu yazıda yapay zeka temalı 15 sinema filmini derledik.

  1. Matrix (1999)
http://matrix.wikia.com/wiki/Machines

8.7 IMDB puanlı The Matrix, The Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Joe Pantoliano’nun oynadığı 1999 yapımı bilimkurgu aksiyon filmidir. İnsan gerçekliğinin, aslında “Matrix” adı verilen, insan nüfusunu bastırmak için bilinçli makineler tarafından oluşturulmuş, vücutlarının ısı ve…

Murat Öztürkmen, PhD

Data Scientist, Behavioral Economist, Neuroeconomist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store